Salg og fremleje: Relevant information ved salg og fremleje

ABToftevang salg og fremleje

Bestyrelsen anbefaler at man tager kontakt til vores administrator før man finder en fremlejer eller køber til sin lejlighed. Herved får du/I den bedste rådgivning og ved fremleje sikre vi os at kontrakten udfyldes korrekt første gang.

Oplysninger til salg og fremleje af andelsbolig gives til foreningens administrator:

Advodan Lyngby
Administration ApS
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Administrator Erik Vittrup Nielsen
Tlf.: 45 88 05 55

Salg

Der anvendes følgende dokumenter:

  1. Eksemplar af andelsforeningens vedtægter. Evt. husorden.
  2. Den seneste årsrapport.
  3. Det seneste budget.
  4. En opstilling over overdragelsessummens beregning.
  5. Specifikation af prisen med eventuel angivelse af forbedringer eller forringelser.
  6. Enhver skal gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og foreninger.
  7. Godkendelse af vvs-arbejdet.
  8. Godkendelse af el-arbejdet/eltjek.

Bemærk: Bestyrelsen forebeholder sig ret til at pålægge, at der ved salget benyttes en vurderingsmand til værdiansættelse af andelsbolig, forbedringer og løsøre.

Fremleje

Kontakt vores administrator, Advodan, hvis du går og tænker at fremleje din andelsbolig. Kontaktoplysningerne til Advodan kan ses øverst på siden.
Bestyrelsen godkender kun fremlejning af andelsboliger der er i overensstemmelse med vedtægterne.

Honorarliste

Ifm. salg slag af lejlighed, ejerskifte eller ligende, kan Toftevangs administrator (Advodan) være behjælpelige. Advodans honorarliste kan findes her (juni 2019)