Om os: Bestyrelsen og Toftevangs værdier

Omos

Bestyrelsen

Formand
Jim Schultz “Bimmer”
Toftevang 28
40 91 06 06
På valg i 2024
Næstformand
Camille Søgaard
Toftevang 20

På valg i 2024

Kasserer
Pia Johansson
Toftevang 26
61 78 34 33
På valg i 2023
Sekretær
Per Hansen
Toftevang 32

På valg i 2023

Best.medlem
Birthe Christensen
Toftevang 16

På valg i 2024

1. suppleant
Morten Frausig
Toftevang 2

På valg i 2023

2. suppleant
Ib Jørgensen
Toftevang 26

På valg i 2023

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører de beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingerne. En løbende og konstruktiv dialog mellem bestyrelse og andelshavere er en væsentlig forudsætning for det fælles projekt, som en andelsboligforening er. En del af grundlaget for godt bestyrelsesarbejde og en god andelsboligforening er derfor aktive andelshavere, som stiller forslag til bestyrelsen, viderebringer ideer til bestyrelsen, udøver konstruktiv kritik – og andelshavere, der kommer til de møder, der indkaldes til. Det er muligt for alle andelshavere at stille spørgsmål eller give forslag til bestyrelsen enten ved at ringe eller sende en mail.
Læs bestyrelsens forretningsorden herPostadresse: Toftevang 32, kælderen
Bestyrelseslokale: Toftevang 26, kælderen
Bestyrelsens e-mail: kontakt@abtoftevang.dk 

Værdigrundlag:

AB Toftevangs værdigrundlag bygger på følgende kerneværdier:

Fællesskab:
I AB Toftevang ønsker vi et demokratisk beboermiljø, som bygger på et fællesskab, hvor rettigheder og pligter vægter ens. Vi ønsker et fællesskab, som kan danne grobund for tryghed og rummelighed. Vi ønsker et fællesskab, hvor nøgleord som tillid, hjælpsomhed og gensidig respekt er fremherskende.

Åbenhed:
I AB Toftevang ønsker vi åbenhed i dialog, information og beslutninger, så alle ved, hvad der foregår. Åbenhed danner grobund for tillid og respekt, som vil gavne ethvert samarbejde. Vi ønsker en dialog, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Vi ønsker en dialog mellem bestyrelse og andelshavere, som er baseret på moderne vidensdeling og klar kommunikation.

Ansvarlighed:
I AB Toftevang betyder ansvarlighed, at vi hver især er troværdige, at vi indfrier hinandens forventninger og vi overholder aftaler. Vi er ansvarlige i omgangen med vores medmennesker og i vores økonomiske dispositioner. Ansvarlighed er således også, at vi i tillid til hinanden træffer de nødvendige økonomiske beslutninger og arbejder loyalt i forhold hertil.