Praktiske oplysninger: kontaktinfo til vicevært, administrator m.m.

ABToftevang praktisk info

Foreningens husorden og vedtægter rummer mange praktiske og nyttige oplysninger, og du kan formentlig finde svar på diverse spørgsmål her. Både vedtægter og husorden findes under fanen Dokumenter.

I det daglige kan der opstå behov for at kontakte vicevært eller administrator – kontaktinfo findes herunder. For information og kontaktinfo om bestyrelsen, se om os


Akut information

Ved akutte situationer på hverdage efter kl. 14:00 og i weekender henvises til dette telefonnummer:

70 22 23 75

VIGTIGT: Da der betales for hvert OPKALD OG VAGTUDKALD til SGG, og da det er i alles interesse at begrænse foreningens fælles udgifter, er det kun absolut uopsættelige opgaver, der vil blive løst via vagttelefon. Skulle det vise sig, at du som beboer rekvirerer vagtudkald, uden at dette er absolut uopsætteligt, vil regningen for det udførte arbejde blive opkrævet hos dig.

Gas udslip: HMN Vagtcentral
62 25 91 14
Strømsvigt: DONG Energy
72 10 20 30
Tv/internet-forstyrrelser: Fibia
70 29 24 44

 


vicevært

Vicevært

Morten Strøm

Træffes på kontoret
Alle hverdage mellem 11:30-12:30
Sidste tirsdag i måneden 17:30-18:30

Adresse: Toftevang 32, kælderen
Mobil: 28 13 81 76
E-mail: vicevaert@abtoftevang.dk

advodan

Administrator

Advodan varetager opgaven som foreningens ejendomsadministrator.
Kontaktperson: Erik Vittrup Nielsen
Kontaktperson: Annette Steensen

Adresse: Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 88 05 55
E-mail: evn@lyngby.advodan.dk

 

Affaldssortering
Vi affaldssortere vores affald i Toftevang. Ud over den normale dagrenovation/restaffald kildesorterer vi tre steder på Toftevangs areal i fraktionerne pap, papir, glas, metal og plast (hård og blød plast). Det er muligt at få en affaldssorteringspose hos viceværten, så det er nemmere at kildesortere de fem fraktioner.
I vores skraldegård er der året rundt mulighed for at aflevere storskrald. I perioden forår-efterår kan du også aflevere blomsterjord og lignende til kompost i fraktionen haveaffald placeret i skraldegården.

Skal du renovere din lejlighed skal alt byggeaffald afleveres på kommunens genbrugsplads, Firskovvej 9 2800 Kgs. Lyngby. Med ordet byggeaffald menes alt det som sidder fast i din lejlighed hvis du vender huset på hovedet.

Farligt affald, som maling, kemikalier, skrappe rengøringsmidler, el-pære (fx. lysstofrør og sparpære) og spraydåser, skal også afleveres på kommunens genbrugsplads.
Batterier kan afleveres i dertilindrettet beholder placeret ved “hovedvejen” mellem blok 1 og 2. Mindre elektronik der er i klare sække og ligger ved storskraldet i skraldegården tages med ved storskrald. Større elektronik skal ikke i klare sække, men skal også placeres ved storskraldet i skraldegården.

Andet affald end byggeaffald, dagrenovation/restaffald, de fem kildesorteringsfraktioner, storsrald og haveaffald kan smides i vores store grønne container i skraldegården. Spørg vores vicevært, hvis du er i tvivl om hvordan dit affald skal sorteres.
Der bliver tømt dagrenovation to gange ugentlig. Haveaffald bliver forår-efterår tømt hver uge, og storskrald og kildesortering bliver tømt hver anden ude.

Parkering i Toftevang – City Parkering
Til andelshavere, der lejer en anvist carport eller p-plads, udleveres et permanent parkeringskort til egen bil samt et gæsteparkeringskort. Parkeringskortene er kun gældende for egen p-plads eller carport. Gæsteparkeringskortet til egen lejet p-plads eller carport er tiltænkt at ejeren bruger det ved lånebil og at naboer kan bruge pladsen når ejeren af p-pladsen/carporten er på ferie. Kortene skal placeres synligt i forruden af bilen. Afleveres parkeringskortet ikke til vicevært ved fraflytning eller lejestop af p-plads eller carport tages et ekspeditionsgebyr på kr. 100 pr. kort. På parkeringskortene står der et specifik pladsnummer, og det er ikke tilladt at holde på andre pladser i Toftevang end den specifikke plads kortet henviser til. Der gives en afgift ved brug af gæstekort på reserverede pladser/carporte.

Til brug for GÆSTER, herunder håndværkere, findes der gæstekort, som gælder i 3 dage. Husk at skrive dato på gæstekortet, som er gratis og fås hos viceværten. Der må ikke rettes i den først påførte dato på gæstekortet. Det er andelshaverens ansvar at informere gæster om gældende parkeringsregler.

Parkeringsvagten fra City Parkering kommer jævnligt forbi. Fra 2021 er der 15 min fri p-skivepåbud ved at sætte p-skiven. Observationstiden for udstedelse af bøde er på 5 min., inden en evt. afgift udskrives, p.t. 750 kr.

Det er ikke tilladt at parkere minibusser, busser, kassevogne, flyttevogne eller lastbiler. Af- og pålæsning af disse køretøjer er tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere uden for de afmærkede båse.

Toftevangs trailer
Toftevang råder over en trailer, der frit kan benyttes af Toftevangs andelshavere. Den lånes ud efter først til mølle-princippet. Traileren skal afleveres rengjort efter brug. Nøglen og registreringsattest fås hos viceværten. Nærmere info aftales med viceværten.

Leje af garager, carporte, p-plads og skure
En andelshaver har mulighed for at leje en garage, carport eller P-plads, hvis man har et motorkøretøj. Lejere af garage/carport/p-plads skal bruge deres garage/carport/p-plads til parkering af eget indregistreret motorkøretøj/eget leaset motorkøretøj/egen firmabil.

Garage og carporte må ikke bruges til almindelig opmagasinering.

Henvendelse til viceværten, der administrerer ventelisterne.

Leje af p-plads koster 100 kr. pr. måned.
Leje af carport koster 200 kr. pr. måned
Leje af garage koster 400 kr. pr. måned.
Leje af enkelt-/dobbeltskur koster 100/150 kr. pr. måned.
Leje af gammelt skralderum koster 250 kr. pr. måned.

Der kan i øjeblikket lejes ledige p-pladser ved blok 1 og 2. Nogle af de gamle skralderum er også ledige, spørg viceværten om hvilke.

Vinduer
Vinduerne i Toftevang må ikke i længere tid stå i vandret position, idet garantien på vinduet vil bortfalde. Garantien på vinduerne bortfalder også, hvis du sætter stikkers/vinduesfilm på glasset.
Luftning af dyner og bankning af tæpper o.lign. må ikke ske ud af Toftevangs vinduer og altaner.

Hund/kat
Det er ikke tilladt at have hund/kat i Toftevang.
Man må op til 3 gange om året passe hund/kat. Hver gang man passer hund/kat skal bestyrelsen indformeres pr mail, kontakt@abtoftevang.dk. En pasning må maksimalt have en varighed på 3 uger.
Det er tilladt at have gæster på besøg med hund/kat. Det betragtes som pasning af hund/kat hvis overnattende gæster har hund/kat.

Henvendelser omkring vedligeholdelse og tilkald af håndværkere
Andelshavere er selv ansvarlig for vedligeholdelse af deres andel (se husordenen). Du er velkommen til at tage kontakt til viceværten, som kan formidle en kontakt videre til en håndværker, men du skal selvfølgelig være opmærksom på, at det er dig selv, som skal betale.

I øjeblikket bruger AB Toftevang følgende håndværkere:

Tømrer:
G. G. Byg
30 33 27 10
Murer:
Lars Wetche
26 82 72 19
Blikkenslager/VVS
Gelcom (Martin Brise)
53 70 78 00

Som lejer er det andelsboligforeningen, der er ansvarlig for at vedligeholde lejemålet, og du kan derfor kontakte viceværten, hvis f.eks. din vandhane drypper eller radiatortermostaten er i stykker.